Zalo
(8h30 - 22h00)
096 276 1616
(8h30 - 22h00)
Messenger
(8h30 - 22h00)

BlackMagic Universal Videohub Power Supply

88,280,000₫

800W
Dự phòng kép
Đối với Universal Videohub

Blackmagic Design Power Supply (800W)

Các tính năng chính
- 800W
- Dự phòng kép
- Đối với Universal Videohub

Tổng quan về Blackmagic Design Universal Videohub
     Bộ nguồn Blackmagic Design (800W) được thiết kế để hoạt động với các videohub phổ thông và đi kèm với thẻ nguồn và dây cáp. Cần có bộ nguồn 1 giá đỡ với nguồn dự phòng kép 800 Watt / 12 volt để thiết kế bộ định tuyến được tải đầy đủ với các mô-đun BNC SDI và cáp quang hỗn hợp.

- 1 bộ cấp nguồn giá đỡ với bộ nguồn kép 800 Watt 12 volt dự phòng
- Được thiết kế để hoạt động với videohub phổ quát
- Cần thiết để thiết kế bộ định tuyến được tải đầy đủ với các mô-đun BNC SDI và cáp quang hỗn hợp
- Bao gồm thẻ nguồn và cáp

Hãy đến Digiworld Hà Nội để trải nghiệm sản phẩm.

800W
Dự phòng kép
1 bộ nguồn đơn vị giá đỡ với bộ nguồn dự phòng kép 800 Watt 12 volt
Được thiết kế để hoạt động với hub video phổ quát
Cần thiết để thiết kế bộ định tuyến được tải đầy đủ với các mô-đun cáp quang và BNC SDI hỗn hợp
Bao gồm thẻ nguồn và cáp
 BlackMagic Universal Videohub Power Supply