Thẻ Sandisk

-25%
 Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng  Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng

Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng

900,000₫ 1,200,000₫

-38%
 Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB 200MB/s - Chính hãng  Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB 200MB/s - Chính hãng

Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB 200MB/s - Chính hãng

500,000₫ 800,000₫

-21%
 Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro Micro 256GB 200MB/s - Chính hãng  Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro Micro 256GB 200MB/s - Chính hãng

Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Pro Micro 256GB 200MB/s - Chính hãng

1,500,000₫ 1,900,000₫

-25%
 Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng  Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng

Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s - Chính hãng

900,000₫ 1,200,000₫

-26%
 Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s - Chính hãng  Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s - Chính hãng

Thẻ nhớ SD SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s - Chính hãng

1,400,000₫ 1,900,000₫