Thẻ Essential

-27%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 480GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 480GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

9,590,000₫ 13,200,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng  Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

12,190,000₫ 12,450,000₫

-1%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng  Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

18,990,000₫ 19,250,000₫

-10%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 128GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 128GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

3,590,000₫ 3,990,000₫

-3%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

11,990,000₫ 12,390,000₫

-6%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 256GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 256GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

4,590,000₫ 4,900,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 2TB 1800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 2TB 1800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

18,890,000₫ 19,250,000₫

-5%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 512GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 512GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

8,590,000₫ 9,000,000₫

-1%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 1TB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 1TB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

24,990,000₫ 25,300,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 512GB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 512GB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

15,590,000₫ 15,850,000₫

Thẻ nhớ SD Catalyst SD 128GB 280Mb/s V60 hiệu Exascend - Chính hãng

Liên hệ

-10%
 Thẻ nhớ SD Catalyst SD 256GB 280Mb/s V30 hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ SD Catalyst SD 256GB 280Mb/s V30 hiệu Exascend - Chính hãng

990,000₫ 1,100,000₫

Thẻ nhớ SD Catalyst SD 256GB 280Mb/s V60 hiệu Exascend - Chính hãng

Liên hệ

Thẻ nhớ SD Catalyst SD 512GB 280Mb/s V60 hiệu Exascend - Chính hãng

Liên hệ

-17%
 Thẻ nhớ SD Catalyst SD 64GB 280Mb/s V60 hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ SD Catalyst SD 64GB 280Mb/s V60 hiệu Exascend - Chính hãng

500,000₫ 600,000₫