Thẻ nhớ

Đầu đọc thẻ nhớ SD/CFEXPRESS COMBO READER TYPE B

Liên hệ

Đầu đọc thẻ nhớ Sony MRW-G1 cho XQD/SD - Chính hãng

Liên hệ

-5%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 120GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 120GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

3,990,000₫ 4,180,000₫

-12%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 180GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 180GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

5,590,000₫ 6,380,000₫

-6%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 240GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 240GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

6,490,000₫ 6,930,000₫

-24%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 360GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 360GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

8,590,000₫ 11,330,000₫

-27%
 Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 480GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type A) - Essential - 480GB 800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

9,590,000₫ 13,200,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng  Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

12,190,000₫ 12,450,000₫

-1%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng  Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Archon - 2TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

18,990,000₫ 19,250,000₫

-10%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 128GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 128GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

3,590,000₫ 3,990,000₫

-3%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 1TB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

11,990,000₫ 12,390,000₫

-6%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 256GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 256GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

4,590,000₫ 4,900,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 2TB 1800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 2TB 1800MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

18,890,000₫ 19,250,000₫

-5%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 512GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Essential - 512GB 1700MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

8,590,000₫ 9,000,000₫

-1%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 1TB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 1TB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

24,990,000₫ 25,300,000₫

-2%
 Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 512GB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

Thẻ nhớ CF Express (Type B) - Nitro - 512GB 1850MB/s hiệu Exascend - Chính hãng

15,590,000₫ 15,850,000₫

Thẻ nhớ CF Express Type A 1T CEA-M960T//TCE7

24,990,000₫

Thẻ nhớ CF Express Type B 1T CEB-G960T

26,990,000₫

Thẻ nhớ CF Express Type B 2T CEB-G1920T

52,990,000₫

Thẻ nhớ Micro SanDisk 32GB 100Mb/s 667x

1,000,000₫