Hộp chụp sản phẩm

Capture Livestream EZCap 326

Liên hệ

Màn hình ATOMOS Ninja V 5 inch 4K HDMI HDR Pro - Chính hãng / ATOMNJAV01

15,990,000₫

-19%
 Màn hình ATOMOS Ninja V+ 5 inch 8K/4K HDMI H.265 Raw  - Chính hãng / ATOMNJVPL1  Màn hình ATOMOS Ninja V+ 5 inch 8K/4K HDMI H.265 Raw  - Chính hãng / ATOMNJVPL1

Màn hình ATOMOS Ninja V+ 5 inch 8K/4K HDMI H.265 Raw - Chính hãng / ATOMNJVPL1

20,590,000₫ 25,300,000₫

Màn hình ATOMOS Shinobi 5.2 inch 4K HDMI HDR Photo & Video - Chinh hãng /ATOMSHBH01

9,890,000₫

-11%
 Màn hình ATOMOS Shinobi 7 inch 4K HDMI & SDI HDR Photo & Video - Chính hãng /ATOMSHB002  Màn hình ATOMOS Shinobi 7 inch 4K HDMI & SDI HDR Photo & Video - Chính hãng /ATOMSHB002

Màn hình ATOMOS Shinobi 7 inch 4K HDMI & SDI HDR Photo & Video - Chính hãng /ATOMSHB002

19,790,000₫ 22,330,000₫

-18%
 Màn hình ATOMOS video màu 7 inch SHOGUN CONNECT - Chính hãng /ATOMSHGCO1  Màn hình ATOMOS video màu 7 inch SHOGUN CONNECT - Chính hãng /ATOMSHGCO1

Màn hình ATOMOS video màu 7 inch SHOGUN CONNECT - Chính hãng /ATOMSHGCO1

33,890,000₫ 41,360,000₫