Tháng 3, Giảm Giá Tẹt Ga

-2%
 Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4  Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4

Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4

53,990,000₫ 54,990,000₫

-2%
 Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K  Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K

Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K

58,990,000₫ 59,990,000₫

-4%
 Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5  Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5

Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5

81,990,000₫ 84,990,000₫

-3%
 Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1  Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

15,490,000₫ 15,990,000₫

-9%
 Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2  Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

20,990,000₫ 22,990,000₫

-1%
 Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10  Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10

Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10

14,890,000₫ 14,990,000₫

-1%
 Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L  Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L

Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L

16,890,000₫ 16,990,000₫

-9%
 Ống kính Sony FE 16-35mm F2.8GM II / SEL16-35mm F2.8GM2 - Chính hãng  Ống kính Sony FE 16-35mm F2.8GM II / SEL16-35mm F2.8GM2 - Chính hãng

Ống kính Sony FE 16-35mm F2.8GM II / SEL16-35mm F2.8GM2 - Chính hãng

50,490,000₫ 55,490,000₫

-1%
 Ống kính Sony FE 24-70mm F2.8 GM II/ SEL24-70mm GM2 - Chính hãng  Ống kính Sony FE 24-70mm F2.8 GM II/ SEL24-70mm GM2 - Chính hãng

Ống kính Sony FE 24-70mm F2.8 GM II/ SEL24-70mm GM2 - Chính hãng

46,590,000₫ 46,990,000₫

-1%
 Ống kính Sony FE 70-200mm F2.8GM OSS II/ SEL70-200mm GM2 - Chính hãng  Ống kính Sony FE 70-200mm F2.8GM OSS II/ SEL70-200mm GM2 - Chính hãng

Ống kính Sony FE 70-200mm F2.8GM OSS II/ SEL70-200mm GM2 - Chính hãng

56,590,000₫ 56,990,000₫