Sắm tết thả ga - Không lo về giá cùng Sony

-3%
 Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1  Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

15,490,000₫ 15,990,000₫

-7%
 Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 - Chính hãng/ RX100 VII  Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 - Chính hãng/ RX100 VII

Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 - Chính hãng/ RX100 VII

26,990,000₫ 28,990,000₫

-9%
 Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2  Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

20,990,000₫ 22,990,000₫

-4%
 Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30  Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

54,990,000₫ 56,990,000₫

-3%
 Máy quay Sony Alpha Cinema Line ILME-FX3 full-frame - Chính hãng  Máy quay Sony Alpha Cinema Line ILME-FX3 full-frame - Chính hãng

Máy quay Sony Alpha Cinema Line ILME-FX3 full-frame - Chính hãng

89,990,000₫ 92,990,000₫

Máy quay Sony Alpha Cinema Line ILME-FX6v full-frame - Chính hãng

141,990,000₫

-10%
 Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng  Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng

Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng

17,990,000₫ 19,990,000₫

-17%
 Máy quay Sony Handycam HDR - CX405 - Chính hãng  Máy quay Sony Handycam HDR - CX405 - Chính hãng

Máy quay Sony Handycam HDR - CX405 - Chính hãng

4,990,000₫ 5,990,000₫