Nikon cập nhật firmware cho các máy ảnh Z6II và Z7II (tháng 3/2024)

Nikon cập nhật firmware cho các máy ảnh Z6II và Z7II (tháng 3/2024)

Đã thay đổi giá trị mặc định cho các cài đặt sau được hiển thị khi kết nối không dây:

– Khóa mã hóa

– Mật khẩu hiển thị sau khi cài đặt mặc định của máy ảnh được khôi phục

Đã khắc phục các sự cố sau:

– Trong một số trường hợp, việc chạm vào màn hình sẽ không di chuyển điểm lấy nét đến vị trí đã chọn.

– Trong một số trường hợp, máy ảnh sẽ mất thời gian giữa các lần chụp nếu sử dụng Camera Control Pro 2 để chụp ảnh.

Đã thay đổi giá trị mặc định cho các cài đặt sau được hiển thị khi kết nối không dây:

– Khóa mã hóa

– Mật khẩu hiển thị sau khi cài đặt mặc định của máy ảnh được khôi phục

Đã khắc phục các sự cố sau:

– Trong một số trường hợp, việc chạm vào màn hình sẽ không di chuyển điểm lấy nét đến vị trí đã chọn.

– Trong một số trường hợp, máy ảnh sẽ mất thời gian giữa các lần chụp nếu sử dụng Camera Control Pro 2 để chụp ảnh.

Hãy đến Digiworld Hà Nội để trải nghiệm sản phẩm.

Tags: Nikkon Z6II Z7II
← Bài trước Bài sau →