Fujifilm cập nhật firmware cho các dòng máy ảnh X-T4, X-T3, X-S10, X-T30II, GFX50SII (tháng 3/2024)

Fujifilm cập nhật firmware cho các dòng máy ảnh X-T4, X-T3, X-S10, X-T30II, GFX50SII (tháng 3/2024)

Phiên bản firmware cập nhật từ Ver.2.10 lên Ver.2.11 bao gồm các vấn đề sau:

– Đã khắc phục lỗi firmware khiến độ phơi sáng của ảnh xem trước và ảnh được ghi khác nhau khi chụp thủ công bằng ống kính XF50mmF1.0 R WR có giá trị khẩu độ F sáng.

– Đã sửa lỗi firmware khiến ảnh chụp không được lưu vào thẻ nhớ trong máy ảnh trong trường hợp cài đặt truyền ảnh sang “FUJIFILM XApp” hoặc “FUJIFILM Camera Remote” được đặt thành “AUTO IMAGE TRANSFER ORDER”.

Phiên bản firmware cập nhật từ Ver.5.10 lên Ver.5.11 bao gồm các vấn đề sau:

– Đã khắc phục lỗi firmware khiến độ phơi sáng của ảnh xem trước và ảnh được ghi khác nhau khi chụp thủ công bằng ống kính XF50mmF1.0 R WR có giá trị khẩu độ F sáng.

– Đã sửa lỗi firmware khiến ảnh chụp không được lưu vào thẻ nhớ trong máy ảnh trong trường hợp cài đặt truyền ảnh sang “FUJIFILM XApp” hoặc “FUJIFILM Camera Remote” được đặt thành “AUTO IMAGE TRANSFER ORDER”.

Phiên bản firmware cập nhật từ Ver3.10 lên Ver.3.11 bao gồm các vấn đề sau:

– Đã sửa lỗi firmware khiến ảnh chụp không được lưu vào thẻ nhớ trong máy ảnh trong trường hợp cài đặt truyền ảnh sang “FUJIFILM XApp” hoặc “FUJIFILM Camera Remote” được đặt thành “AUTO IMAGE TRANSFER ORDER”.

Phiên bản firmware cập nhật từ Ver.2.03 lên Ver.2.04 bao gồm các vấn đề sau:

– Các lỗi nhỏ khác đã được sửa.

Phiên bản firmware cập nhật từ Ver.2.10 lên Ver.2.11 bao gồm các vấn đề sau:

– Đã khắc phục lỗi firmware khiến hiện tượng nhấp nháy xảy ra trong một số môi trường nhất định ngay cả khi cài đặt “FLICKER REDUCTION” được bật.

Hãy đến Digiworld Hà Nội để trải nghiệm sản phẩm.

Tags: Fujifilm
← Bài trước Bài sau →