Điện Thoại Samsung

-17%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng

18,990,000₫ 22,990,000₫

-17%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng

21,990,000₫ 26,490,000₫

-19%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng

21,990,000₫ 26,990,000₫

-18%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng

24,990,000₫ 30,490,000₫

-20%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng

35,690,000₫ 44,490,000₫

-21%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng

26,790,000₫ 33,990,000₫

-21%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng

29,790,000₫ 37,490,000₫

-25%
 Samsung Galaxy Z Fold5 1TB - Chính hãng Samsung Galaxy Z Fold5 1TB - Chính hãng

Samsung Galaxy Z Fold5 1TB - Chính hãng

38,990,000₫ 51,990,000₫

-22%
 Samsung Galaxy Z Fold5 256Gb - Chính hãng Samsung Galaxy Z Fold5 256Gb - Chính hãng

Samsung Galaxy Z Fold5 256Gb - Chính hãng

31,990,000₫ 40,990,000₫

-27%
 Samsung Galaxy Z Fold5 512Gb - Chính hãng Samsung Galaxy Z Fold5 512Gb - Chính hãng

Samsung Galaxy Z Fold5 512Gb - Chính hãng

32,990,000₫ 44,990,000₫

-36%
 Samsung Z Flip5 256Gb - Chính hãng Samsung Z Flip5 256Gb - Chính hãng

Samsung Z Flip5 256Gb - Chính hãng

16,690,000₫ 25,990,000₫

-24%
 Samsung Z Flip5 512Gb - Chính hãng Samsung Z Flip5 512Gb - Chính hãng

Samsung Z Flip5 512Gb - Chính hãng

18,990,000₫ 24,990,000₫