Điện Thoại

iPhone 12 64GB

11,890,000₫

iPhone 12 128GB

13,290,000₫

iPhone 15 Pro Max 1TB

41,990,000₫

iPhone 15 Pro Max 512GB

35,490,000₫

iPhone 15 Pro

24,690,000₫

iPhone 15 Pro Max 256GB

28,990,000₫

iPhone 15 128GB

18,990,000₫

iPhone 15 256GB

22,490,000₫

iPhone 15 512GB

27,990,000₫

iPhone 15 Plus 128GB

22,190,000₫

iPhone 15 Plus 256GB

24,890,000₫

iPhone 15 Plus 512GB

31,490,000₫

-19%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/256GB - Chính hãng

21,990,000₫ 26,990,000₫

-17%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/256GB - Chính hãng

18,990,000₫ 22,990,000₫

-20%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB - Chính hãng

35,690,000₫ 44,490,000₫

-21%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB - Chính hãng

29,790,000₫ 37,490,000₫

-21%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng

26,790,000₫ 33,990,000₫

-18%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus - 12GB/512GB - Chính hãng

24,990,000₫ 30,490,000₫

-17%
 Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng  Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng

Điện thoại Samsung Galaxy S24 - 8GB/512GB - Chính hãng

21,990,000₫ 26,490,000₫

-12%
 iPhone 14 Pro  iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

24,500,000₫ 27,990,000₫

-9%
 iPhone 14 Pro Max  iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

27,390,000₫ 29,990,000₫