Xua Tan Nắng Hè Cùng Sony

Máy ảnh Sony Alpha A6400 Body - Chính hãng/ ILCE-6400

20,990,000₫

Máy ảnh Sony Alpha A6400L kit 16-50mm - Chính hãng / ILCE-6400L

23,490,000₫

Máy ảnh Sony Alpha A6400M kit 18-135mm - Chính hãng/ ILCE-6400M

29,990,000₫

-6%
 Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1  Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1

Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1

49,990,000₫ 52,990,000₫

-8%
 Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng  Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng

Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng

10,990,000₫ 11,990,000₫

-6%
 Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm -  Chính hãng  Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm -  Chính hãng

Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm - Chính hãng

15,990,000₫ 16,990,000₫

-6%
 Ống kính Sony E PZ 10-20mm F4G /SEL10-20mm - Chính hãng  Ống kính Sony E PZ 10-20mm F4G /SEL10-20mm - Chính hãng

Ống kính Sony E PZ 10-20mm F4G /SEL10-20mm - Chính hãng

15,990,000₫ 16,990,000₫

-4%
 Ống kính Sony E PZ 18-105mm f4G /SEL18-105mm - Chính hãng  Ống kính Sony E PZ 18-105mm f4G /SEL18-105mm - Chính hãng

Ống kính Sony E PZ 18-105mm f4G /SEL18-105mm - Chính hãng

12,490,000₫ 12,990,000₫

-7%
 Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng  Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng

Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng

25,990,000₫ 27,990,000₫

-4%
 Ống kính Sony FE 50mm F1.2GM /SEL50F12GM - Chính hãng  Ống kính Sony FE 50mm F1.2GM /SEL50F12GM - Chính hãng

Ống kính Sony FE 50mm F1.2GM /SEL50F12GM - Chính hãng

47,990,000₫ 49,990,000₫