Năm mới đến nhà - Quà xuân gõ cửa cùng Sony

-14%
 Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay vlog  Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay vlog

Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay vlog

15,490,000₫ 17,990,000₫

-7%
 Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 / RX100 VII - Chính hãng  Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 / RX100 VII - Chính hãng

Máy ảnh Sony DSC-RX100M7 / RX100 VII - Chính hãng

26,990,000₫ 28,990,000₫

-9%
 Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh vlog  Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh vlog

Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh vlog

20,990,000₫ 22,990,000₫

-4%
 Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30  Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

54,990,000₫ 56,990,000₫

-10%
 Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng  Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng

Máy quay Sony Handycam FDR-AX43A (4K) - Chính hãng

17,990,000₫ 19,990,000₫

Hết hàng
 Máy quay Sony Handycam HDR-CX405 - Chính hãng  Máy quay Sony Handycam HDR-CX405 - Chính hãng

Máy quay Sony Handycam HDR-CX405 - Chính hãng

4,990,000₫