Muôn vàn ưu đãi cùng Sony

-10%
 Máy ảnh Sony Alpha A6400 Body - Chính hãng/ ILCE-6400 Máy ảnh Sony Alpha A6400 Body - Chính hãng/ ILCE-6400

Máy ảnh Sony Alpha A6400 Body - Chính hãng/ ILCE-6400

18,990,000₫ 20,990,000₫

-9%
 Máy ảnh Sony Alpha A6400L kit 16-50mm - Chính hãng / ILCE-6400L Máy ảnh Sony Alpha A6400L kit 16-50mm - Chính hãng / ILCE-6400L

Máy ảnh Sony Alpha A6400L kit 16-50mm - Chính hãng / ILCE-6400L

21,490,000₫ 23,490,000₫

-7%
 Máy ảnh Sony Alpha A6400M kit 18-135mm - Chính hãng/ ILCE-6400M Máy ảnh Sony Alpha A6400M kit 18-135mm - Chính hãng/ ILCE-6400M

Máy ảnh Sony Alpha A6400M kit 18-135mm - Chính hãng/ ILCE-6400M

27,990,000₫ 29,990,000₫

Máy ảnh Sony Alpha A6700 body / ILCE-6700 - Chính hãng

35,990,000₫

Máy ảnh Sony Alpha A6700 kit 18-135mm / ILCE-6700M - Chính hãng

45,990,000₫

-12%
 Máy ảnh Sony Alpha A7C Body - Chính hãng / ILCE-7C Máy ảnh Sony Alpha A7C Body - Chính hãng / ILCE-7C

Máy ảnh Sony Alpha A7C Body - Chính hãng / ILCE-7C

36,990,000₫ 41,990,000₫

Máy ảnh Sony Alpha A7C II - Chính hãng/ ILCE-7CM2

50,990,000₫

-10%
 Máy ảnh Sony Alpha A7C kit FE 28-60mm - Chính hãng / ILCE-7CL Máy ảnh Sony Alpha A7C kit FE 28-60mm - Chính hãng / ILCE-7CL

Máy ảnh Sony Alpha A7C kit FE 28-60mm - Chính hãng / ILCE-7CL

43,990,000₫ 48,990,000₫

-7%
 Máy ảnh Sony Alpha A7CR - Chính hãng / ILCE-7CR Máy ảnh Sony Alpha A7CR - Chính hãng / ILCE-7CR

Máy ảnh Sony Alpha A7CR - Chính hãng / ILCE-7CR

64,990,000₫ 69,990,000₫

-2%
 Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4 Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4

Máy ảnh Sony Alpha A7M4 - Chính hãng / ILCE-7M4

53,990,000₫ 54,990,000₫

-2%
 Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K

Máy ảnh Sony Alpha A7M4K - Chính hãng / ILCE-7M4K

58,990,000₫ 59,990,000₫

-4%
 Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5 Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5

Máy ảnh Sony Alpha A7R Mark V - Chính hãng / ILCE-7RM5

81,990,000₫ 84,990,000₫

-1%
 Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10 Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10

Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10

14,890,000₫ 14,990,000₫

-1%
 Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L

Máy ảnh Sony ZV-E10 kit 16-50mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10L

16,890,000₫ 16,990,000₫

-4%
 Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30 Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

Máy quay chuyên dụng Sony FX30 - Chính hãng / ILME-FX30B / ILME-FX30

54,990,000₫ 56,990,000₫