Livestrem Dễ Dàng cùng Ưu đãi vàng của ZV

-3%
 Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1  Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

Máy ảnh Sony DSC ZV-1 - Chính hãng /Máy quay Vlog ZV-1

15,490,000₫ 15,990,000₫

-5%
 Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2  Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

Máy ảnh Sony ZV-1M2 - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-1M2

19,990,000₫ 20,990,000₫

-6%
 Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1  Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1

Máy ảnh Sony ZV-E1 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1

49,990,000₫ 52,990,000₫

Máy ảnh Sony ZV-E1 kit 28-60mm - Chính hãng /Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1L

Liên hệ

Máy ảnh Sony ZV-E10 Body - Chính hãng /Máy ảnh Vlog ZV-E10

14,990,000₫

-8%
 Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng  Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng

Ống kính Sony E 11mm F1.8 /SEL11mm - Chính hãng

10,990,000₫ 11,990,000₫

-6%
 Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm -  Chính hãng  Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm -  Chính hãng

Ống kính Sony E 15mm f1.4G /SEL15mm - Chính hãng

15,990,000₫ 16,990,000₫

-7%
 Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng  Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng

Ống kính Sony FE 20-70mm F4G /SEL20-70mm - Chính hãng

25,990,000₫ 27,990,000₫

Ống kính Sony FE PZ 16-35mm F4G /SEL16-35mm F4G - Chính hãng

29,990,000₫