Đang tải dữ liệu ...

Tổng hợp firmware gốc Iphone 2G, 3G, 3Gs[Direct link]

Tổng hợp firmware gốc Iphone 2G, 3G, 3Gs[Direct link]

3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw 

3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
NEW 4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw

3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
NEW 4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw

NEW 4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
DiGi
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Có lỗi khi truy vấn csdl